Výber umenia z našej galérie

Denisa Slavkovská

Denisa Slavkovská

DENISA SLAVKOVSKÁ (*1994, Poprad) je absolventkou Ateliéru maľby Rastislava Podhorského a Martina Špirca na VŠVU v Bratislave a Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby Petra Ronaia na Fakulte umení TUKE. Má za sebou niekoľko samostatných výstav na Slovenku a...

Helen Tóth

Helen Tóth

Helen Tóth (1992) je absolventkou Csudaiovho 4. ateliéru a Fischerovho ateliéru +XXI. Venuje sa maľbe, kresbe a v menšej miere inštaláciám nájdených objektov či jemnými zásahmi do krajiny z kategórie land art. Prakticky všetky jej doterajšie diela sú výsledkom...

Ľubomíra Chylová Sekerášová

Ľubomíra Chylová Sekerášová

Ľubomíra Chylová Sekerášová (*1994, Zakamenné) žije a tvorí v Bratislave. Štúdium absolvovala na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde si prešla postupne ateliérmi profesora Daniela Fischera (Ateliér +-XXI) a Rastislava Podhorského a Martina Špirca...

Tero Abaffy

Tero Abaffy

TERO ABAFFY (*1994, Bratislava) vlastným menom Terézia Sadílková ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení u Doc. Vojtecha Kolenčíka na katedre grafika a iné médiá. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na pražskej UMPRUM na katedre maľby u...

Andrea Bartošová

Andrea Bartošová

Andrea Bartošová (*1977) Maliarka Andrea Bartošová je výrazný talent súčasnej slovenskej maľby z takzvaných „csudaiovcov“ – prvých absolventov maliarskeho ateliéru prof. Ivana Csudaia, akad. mal. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorí ako priami dediči...

Jana Farmanová

Jana Farmanová

Jana Farmanová (*1970) Slovenská maliarka pôsobiaca na výtvarnej scéne od konca 90. rokov 20. storočia, Absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Atelliér maľby prof. Jána Bergera). Jana Farmanová je figuralistkou, pracuje s maliarskym gestom ako s...

Paulína Halasová

Paulína Halasová

Paulína Halasová (*1992)  Absolventka katedry maliarstva VŠVU je výrazným zjavom umeleckej generácie, vstupujúcej na scénu v druhej dekáde 21. storočia. Je autorkou, ktorá veľmi prirodzene vníma situácie, ktoré do sebaobrazu jednotlivca i vzťahov vnášajú sociálne...

Èv van Hettmer

Èv van Hettmer

Èv van Hettmer, 1987 narodená v Nitre, v súčasnosti žije a tvorí v Hamburgu. Eva je absolventkou bakalárskeho štúdia na VŠVU v Bratislave a absolventkou magisterkého štúdia na Akademie der bildenden Kunste vo Viedni. Typický pre ňu je plošný a senzuálny „bad...

Renata Machýčková

Renata Machýčková

Renata Machýčková (*1988, Valašské Meziříči, Česká Republika) Autorka študovala v rokoch  2007-2013 na Akadémia výtvarných umení v Prahe/ v ateliéri Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandu. Absolvovala viacero stáži a pobytov ako aj sólových výstav doma v Čechách aj v...

Natália Okolicsányiová

Natália Okolicsányiová

Natália Okolicsányiová (*1984) Vyštudovala maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde skončila doktorandské štúdium u Štefana Balázsa v Ateliéri kritickej analýzi obrazu. Okrem maliarskej tvorby sa venuje aj pedagogickej činnosti a momentálne žije a pracuje...

Martina Rötlingová

Martina Rötlingová

Martina Rötlingová (*1987) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v ateliéru súčasnej maľby a od svojich štúdií kontinuálne pracuje v médiách grafiky, maľby a objektu. Vo svojej tvorbe kriticky zhodnocuje fenomény súčasného virtuálneho postmediálneho sveta,...

Zuzana Svatik

Zuzana Svatik

ZUZANA SVATIK (*1993, Bratislava) Aktuálne žije a pracuje v Bratislave. Študovala v Ateliéri keramiky na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde aktuálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Absolvovala študijné pobyty vo Vroclave a Jeruzaleme. Po dokončení...

Michal Šumichrast

Michal Šumichrast

MICHAL ŠUMICHRAST (*1991) vyštudoval bratislavskú VŠVU v odbore voľná grafika u prof. Róberta Jančoviča. Žije a tvorí v Bratislave. Počas štúdia absolvoval niekoľkomesačný pobyt v Tokyu na University of Arts Tokyo (Geidai). Vo svojej tvorbe sa zameriava na témy, ktoré...

Šimon Tóth

Šimon Tóth

Šimon Tóth (*1997, Košice) Absolvent bakalárskeho štúdia  na Katedre maľby, Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ateliér STARTUP, u doc. Mgr. art. Jána Triašku, ArtD. Pomocou samotných výtvarných prostriedkov, sa primárne venuje téme antinaratívu pamäte, kde sa...