Andrea Bartošová

Šimon Tóth (*1997, Košice)

Absolvent bakalárskeho štúdia  na Katedre maľby, Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ateliér STARTUP, u doc. Mgr. art. Jána Triašku, ArtD.
Pomocou samotných výtvarných prostriedkov, sa primárne venuje téme antinaratívu pamäte, kde sa zameriava na skúmanie spomienky, ktorú nevníma ako statickú súčasť pamäťe, ale skôr ako flexibilnú činnosť meniacu sa do nových kontextov. Sústeďuje sa na redukciu, alebo transformáciu pôvodného vizuálu, ktorý tu reprezentuje samotnú definíciu spomienky. V jej pravej podstate ju vníma v charaktere jej pomynutelnosti, ktorá sa odstupom času stáva nevnímaná a nepotrebná. Taktiež pracuje s obrazovou reprodukciou rozprávok, ktorej úloha spočíva, vo vynechávaní všetkých vizuálnych znakov a tvarov, ktoré vizuálnu rozprávku charakterizujú. Všíma si limity obrazu, pričom pracuje s absenciou obsahovej stránky, limitom zobrazeného, alebo doslovného vynechania.

 

 

 

Šimon Tóth

Výber z diel

„Figurálna kompozícia no. 3“ | suchý pastel na papieri, 100 x 80, 2019

„Figurálna kompozícia no. 3“ | suchý pastel na papieri, 100 x 80, 2019

 „Figurálna kompozícia no. 5“ | suchý pastel na papieri, 100 x 80, 2019

„Figurálna kompozícia no. 5“ | suchý pastel na papieri, 100 x 80, 2019

„Figurálna kompozícia no. 7“ | 2019, suchý pastel na papieri, 90 x 130

 „Figurálna kompozícia no. 7“ | suchý pastel na papieri, 90 x 130, 2019

„Figurálna kompozícia no. 8“ | suchý pastel na papieri, 100 x 80, 2019

 „Figurálna kompozícia no. 8“ |  suchý pastel na papieri, 100 x 80, 2019

„Dom “ | olej na plátne, 70 x 50,2021, .jpg

„Dom “ | olej na plátne, 70 x 50,2021, .jpg

„Bez názvu no. 4“ | olej na plátne, 150 x 200, 2020

„Bez názvu no. 4“ | olej na plátne, 150 x 200, 2020

„Bez názvu no. 5“ | olej na plátne, 80 x 100, 2020

„Bez názvu no. 5“ | olej na plátne, 80 x 100, 2020

„Bez názvu no. 7“ | olej na plátne, 80 x 120, 2020

„Bez názvu no. 7“ | olej na plátne, 80 x 120, 2020