Andrea Bartošová

TERO ABAFFY (*1994, Bratislava)

vlastným menom Terézia Sadílková ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení u Doc. Vojtecha Kolenčíka na katedre grafika a iné médiá. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na pražskej UMPRUM na katedre maľby u prof. Černického a taktiež v Grécku na University of Art Thessaloniki. S využitím odľahčujúceho dômyselného humoru autorka reaguje na problematiku skutočnej ženskej podstaty, rolových identít či spoločenských statusov a noriem. Ponúka tak vstup do jej osobného komentára, zároveň však divákovi necháva dostatok priestoru na vlastnú interpretáciu. Tero sa nestavia do role sudcu, ale do role aktívneho pozorovateľa. Všeobecné námety inšpirované fenoménom sociálnych médií sú zároveň veľmi osobné a existenčne sa dotýkajú jej života. Autorka otvára diskusiu s nenápadnou, neverbálnou ľahkosťou. Tvorí tak ideálnu kombináciu vizuálnej príťažlivosti, konceptuálnych komponentov a jemnej zmyselnosti.

 

 

 

Tero Abaffy

Výber z diel

Zo série Pičurdy | formát A4, akvarel na papieri 2021

Zo série Pičurdy | formát A3, akvarel na papieri 2021

Zo série Pičurdy | formát A4, akvarel na papieri 2021

Zo série Pičurdy | formát A4, akvarel na papieri 2021

SOLD

Zo série Pičurdy | formát A4, akvarel a pastel na papieri, 2021

Zo série Pičurdy | formát A4, akvarel a pastel na papieri, 2021

Zo série Pičurdy | formát A4, akvarel na papieri - 2021

Zo série Pičurdy | formát A4, akvarel na papieri – 2021

SOLD

Zo série Pičurdy | 40x30 cm, akvarel a pastel na papieri, 2021

Zo série Pičurdy | 40×30 cm, akvarel a pastel na papieri, 2021

Zo série Pičurdy | 40 x 30 cm, akvarel a pastel na papieri, 2021, rámované

Zo série Pičurdy | 40 x 30 cm, akvarel a pastel na papieri, 2021, rámované

Zo série Pičurdy | formát A4, akvarel na papieri, 2021, rámované

Zo série Pičurdy | formát A4, akvarel na papieri, 2021, rámované