Andrea Bartošová

Martina Rötlingová (*1987)

je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v ateliéru súčasnej maľby a od svojich štúdií kontinuálne pracuje v médiách grafiky, maľby a objektu. Vo svojej tvorbe kriticky zhodnocuje fenomény súčasného virtuálneho postmediálneho sveta, konfrontujúc ho so „statickými“ masmédiami tradičného typu predchádzajúcich desaťročí. Kombinuje realistické zobrazenie technikou hyperrealizmu a trompe l’oeil s jej dekonštrukciou v podobe pokrčenia či deformácie. Vo svojich posledných sériách Rötlingová pracuje s podobami a analýzami krásy v kontexte dominantných vzorcov mediálnych obrazov. Nadväzuje na započatú tému referencie na známe maľby žien z dejín umenia, ktoré kladie do súvislostí s novodobými obrazmi atraktivity. V roku 2013 bola finalistkou súťaže VÚB Maľba roka. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí (Česká republika, Kolumbia, Francúzsko, Belgicko, Bulharsko, Taliansko a i.. Žije a tvorí v Bratislave.

Martina Rötlingová

Výber z diel

Afrodité | olej na plátne, 30 x 40 cm, 2018

Afrodité | olej na plátne, 30 x 40 cm, 2018

Afrodité 2 | olej na plátne, 30 x 40 cm, 2018

Afrodité 2 | olej na plátne, 30 x 40 cm, 2018

Andromeda | suchá ihla, 32 x 22 cm, 2021

Andromeda | suchá ihla, 32 x 22 cm, 2021

Beauty Matters | suchá ihla, 32 x 22, 2021

Beauty Matters | suchá ihla, 32 x 22, 2021

Andromeda | 60 x 50 cm, oleaj a akryl sprej na plátne, 2020

Andromeda | 60 x 50 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2020

Beauty Matters | 135 x 110 cm,oleaj a akryl sprej na plátne, 2021

Beauty Matters | 135 x 110 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2021

Flora | 91 x 61 cm, ceruzka a akryl sprej, 2021

Flora | 91 x 61 cm, ceruzka a akryl sprej, 2021

Jolie | 2é x 30 cm, Olej na plátne, 2019

Jolie | 20 x 30 cm, Olej na plátne, 2019

Kruh 2 |

Red Lipstick Saint | priemer 50 cm, olej a sprej na plátne, 2021

Leda and the Swan | 60 x 50 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2020

Leda and the Swan | 60 x 50 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2020

Nike of Samothrace | 30 x 40 cm, akryl sprej na plátne, 2020

Nike of Samothrace | 30 x 40 cm, akryl sprej na plátne, 2020

Old news | 30 x 40 cm, olej a sprej na plátne, 2019

Old news | 30 x 40 cm, olej a sprej na plátne, 2019

Sweet kiss | 32 x 22 cm, suchá ihla, 2021

Sweet kiss | 32 x 22 cm, suchá ihla, 2021

Stages of pleasure | 50 x 50 cm, Olej na plátne, 2019

Stages of pleasure A | 50 x 50 cm, olej na plátne, 2019

Stages of pleasure B | 50 x 50 cm, Olej na plátne, 2019

Stages of pleasure B | 50 x 50 cm, olej na plátne, 2019

Stages of pleasure C | 50 x 50 cm, olej na plátne, 2019

Stages of pleasure C | 50 x 50 cm, olej na plátne, 2019

Poster Maria | 40 x 30 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2021

Poster Maria | 40 x 30 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2021

Poster Maria 2 |

Poster Maria 2 | 40 x 30 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2021

Temptation | 20 x 25 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2021

Temptation | 20 x 25 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2021

Temptation 2 | 20 x 25 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2021

Temptation 2 | 20 x 25 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2021

The Venus | 50 x 30 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2020

The Venus | 50 x 30 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2020

The bather after Ingers | 50 x 30 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2020

The bather after Ingers | 50 x 30 cm, olej a akryl sprej na plátne, 2020

Tri gracie, malba na keramickej vaze, vyska 23 cm

Tri gracie | maľba na keramickej váze, výška 23 cm

Flora, malba na keramickej vaze, vyska 23 cm

Flora | maľba na keramickej váze, výška 23 cm

Beauty matters, malba na keramickej vaze, vyska 21 cm

Beauty matters | maľba na keramickej váze,  výška 21 cm