Andrea Bartošová

DENISA SLAVKOVSKÁ (*1994, Poprad)
 je absolventkou Ateliéru maľby Rastislava Podhorského a Martina Špirca na VŠVU v Bratislave a Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby Petra Ronaia na Fakulte umení TUKE. Má za sebou niekoľko samostatných výstav na Slovenku a skupinových prezentácií u nás aj v zahraničí. V roku 2019 sa stala finalistkou českej Ceny Exit – súťaže pre študentov/študentky českých a slovenských vysokých umeleckých škôl študujúcich v programe Výtvarné umenie, ktorú vyhlasuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Venuje sa maľbe, jej presahom, kresbe a tvorbe inštalácií, pričom aktuálne skúma postavenie človeka vo vzťahu k osobnému i verejnému priestoru. Autorka je finalistkou Maľby roka 2021.

 

 

Denisa Slavkovská

Výber z diel

Syntesize me | 165 x 165 cm, akryl na plátne, 2022

Synthesize me | 165 x 165 cm, akryl na plátne, 2022

Spiny tail
 | 100 x 100 cm
, akryl na plátne,2022

Spiny tail | 100 x 100 cm, akryl na plátne, 2022

Be kind
 My mind | 100x100
 cm, 
akryl na plátne,
 2022

Be kind My mind | 100 x 100 cm, akryl na plátne, 2022

Appart
 | 95 x 95 cm, akryl na plátne, 
 2022

Appart | 95 x 95 cm, akryl na plátne,  2022

Trundle |
 100 x100 cm
, akryl na plátne, 2022

Trundle | 100 x 100 cm, akryl na plátne, 2022

On top of the point | 100 x 100cm
, akryl na plátne, 2022

On top of the point | 100 x 100 cm, akryl na plátne, 2022

Remotion of evolution, plant me again 1 | 200 x 140 cm, tuš na plátne, 2020

Remotion of evolution, plant me again 1 | 200 x 140 cm, tuš na plátne, 2020

Remotion of evolution, plant me again 3 | 200 x 140 cm, tuš na plátne, 2020

Remotion of evolution, plant me again 3 | 200 x 140 cm, tuš na plátne, 2020

Hriankovač | 70x70 cm, akryl a tuš na plátne, 2021_

Hriankovač | 70×70 cm, akryl a tuš na plátne, 2021

Žuvačky | 65x80 cm, akryl a tuš na plátne, 2021

Žuvačky | 65×80 cm, akryl a tuš na plátne, 2021

Wire | 150x150, pastel na plátne, 2019

Wire | 150×150, pastel na plátne, 2019

3 domovy, tu som doma s tebou a sebou | 200 x 200 cm, akryl na plátne, 2017

3 domovy tu som doma s tebou a sebou | 200 x 200 cm, akryl na plátne, 2017