Andrea Bartošová

MICHAL ŠUMICHRAST (*1991) 
vyštudoval bratislavskú VŠVU v odbore voľná grafika u prof. Róberta Jančoviča. Žije a tvorí v Bratislave. Počas štúdia absolvoval niekoľkomesačný pobyt v Tokyu na University of Arts Tokyo (Geidai). Vo svojej tvorbe sa zameriava na témy, ktoré úzko súvisia so stavom súčasnej spoločnosti. Rád kritizuje a zosmiešňuje rôzne spoločenské javy so silným antifašistickým podtónom. Rovnako v jeho tvorbe badať kritiku kapitalizmu, ktorá je však jasne intersekcionálna a dotýka sa tak, okrem iného, aj feministických tém a problémov pracujúcich. Používa sebe vlastný humor a vtip, v dielach často využíva popkultúrne, historické, či subkultúrne odkazy. V obrazoch veľmi rád pracuje s textom v podobe rôznych sloganov a výrokov. Okrem voľnej tvorby sa venuje aj komiksu, ilustrácii a plagátom. Napriek tomu, že študoval grafiku, venuje sa primárne akvarelovej maľbe a kresbe. 

Michal Šumichrast

Výber z diel

Červené masky | formát A4, akvarel na papieri, 2021

Červené masky | formát A4, akvarel na papieri, 2021

Critically Bored | 65 x 95 cm, airbrush and industrial marker na papieri, 2021

Critically Bored | 65 x 95 cm, airbrush and industrial marker na papieri, 2021

Čierna maska | formát A4, airbrush na papieri, 2021

Čierna maska | formát A4, airbrush na papieri, 2021

I dont know what I am doing | formát A4, akvarel a ceruza na papieri, 2021

I dont know what I am doing | formát A4, akvarel a ceruza na papieri, 2021

Tyranny of the clock | 55x70 cm, airbrush na papieri, 2021

Tyranny of the clock | 55×70 cm, airbrush na papieri, 2021

There is no going back to normal times | 65x95 cm, airbrush and industrial marker na papieri, 2021

There is no going back to normal times | 65×95 cm, airbrush and industrial marker na papieri, 2021

The secret of the beauty I do not dream of labour | 65x95 cm, airbrush na papieri, 2021

The secret of the beauty I do not dream of labour | 65×95 cm, airbrush na papieri, 2021

In praise of idleness | 50x60 cm, airbrush na papieri, 2021

In praise of idleness | 50×60 cm, airbrush na papieri, 2021

Prví fajčiari na svete boli Slováci | 40x40 cm, akryl a fixka na papieri, 2021

Prví fajčiari na svete boli Slováci | 40×40 cm, akryl a fixka na papieri, 2021

Freedom means not having to work | 50x60 cm, airbrush a industrial marker na papieri, 2021

Freedom means not having to work | 50×60 cm, airbrush a industrial marker na papieri, 2021

Coo Coo Motherfucker | formát A4, airbrush na papieri, 2021

Coo Coo Motherfucker | formát A4, airbrush na papieri, 2021