Aktuálna výstava

(Not) Just a pretty face | Paulína Halasová & Martina Rötlingová

Nailshop / Év van Hettmer

(Not) Just a pretty face

Autor: Paulína Halasová & Martina Rötlingová

Kurátor: Jana Babušiaková

Otvorenie výstavy: 4. 12. 2021

Trvanie výstavy: 4. 12. 2021 – 16. 1. 2022

Výber najnovšej maliarskej tvorby Paulíny Halásovej a Martiny Rötlingovej kriticky prezentuje obrazy ženských svetov, reflektovaných a zároveň formovaných novými i zaužívanými vizuálnymi schémami. Rötlingová a Halásová v médiu maľby narúšajú samozrejmosť ženských rolí a vzorov atraktivity, ktoré nachádzame v médiách, sociálnych sieťach ale i dejinách menia a samotnej umeleckej praxi. Obe prirodzene nadväzujú polemiku s umeleckým odborom; jednak z pozície ženy – objektu, ktorú skúma Rötlingová v podobe referencií na kanonizované maľby žien z dejín umenia, ako aj ženy – tvorkyne a jej postavenia, ktorú sleduje Halásová.“ – Jana Babušiaková, kurátorka výstavy

Martina Rötlingová (*1987)

je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v ateliéru súčasnej maľby a od svojich štúdií kontinuálne pracuje v médiách grafiky, maľby a objektu. Vo svojej tvorbe kriticky zhodnocuje fenomény súčasného virtuálneho postmediálneho sveta, konfrontujúc ho so „statickými“ masmédiami tradičného typu predchádzajúcich desaťročí. Kombinuje realistické zobrazenie technikou hyperrealizmu a trompe l’oeil s jej dekonštrukciou v podobe pokrčenia či deformácie. Vo svojich posledných sériách Rötlingová pracuje s podobami a analýzami krásy v kontexte dominantných vzorcov mediálnych obrazov. Nadväzuje na započatú tému referencie na známe maľby žien z dejín umenia, ktoré kladie do súvislostí s novodobými obrazmi atraktivity.

V roku 2013 bola finalistkou súťaže VÚB Maľba roka. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí (Česká republika, Kolumbia, Francúzsko, Belgicko, Bulharsko, Taliansko a i.. Žije a tvorí v Bratislave.

Paulína Halasová (*1992)

Absolventka katedry maliarstva VŠVU je výrazným zjavom umeleckej generácie, vstupujúcej na scénu v druhej dekáde 21. storočia. Je autorkou, ktorá veľmi prirodzene vníma situácie, ktoré do sebaobrazu jednotlivca i vzťahov vnášajú sociálne siete, vyrastá v nich a intuitívne ich implementuje do svojej tvorby. Realistické maliarske techniky strieda s kresbou a jednoduchou ilustráciou, do ktorej vstupuje i textovou formou. Relativizuje zaužívané estetické kategórie ako gýč, dobrá či zlá maľba a ironickým spôsobom komentuje súčasné podoby krásy, moci, vlastnej prezentácie a túžby po pozornosti. V roku 2019 a 2020 sa stala finalistkou súťaže VÚB maľba roka. Svoju tvorbu predstavila na niekoľkých spoločných výstavách mladých autorov ako aj v rámci viacerých samostatných výstavných projektov.

Aktuálne a minulé výstavy

Všetky výstavy v našej galérii na jednom mieste

(Not) just a pretty face | Paulína Halasová & Martina Rötlingová

(Not) just a pretty face | Paulína Halasová & Martina Rötlingová

VÝSTAVA (Not) just a pretty face |  Paulína Halasová & Martina RötlingováAutor: Paulína Halasová & Martina Rötlingová Kurátor: Jana Babušiaková Otvorenie výstavy: 4. 12. 2021 Trvanie výstavy: 4. 12. 2021 - 30.1. 2022 „Výber najnovšej maliarskej tvorby Paulíny...

Playing Artemis | Andrea Bartošová

Playing Artemis | Andrea Bartošová

VÝSTAVA Playing Artemis | Andrea Bartošová  Autor: Andrea Bartošová Kurátor: Silvia L. Čúzyová Otvorenie výstavy: 23. 10. 2021 Trvanie výstavy: 23. 10. - 28. 11. 2021 Dve hlavné postavy tejto komornej výstavnej zápletky sú hravá Artemis - krásna a urážlivá bohyňa a...

Nailshop | Év van Hettmer

Nailshop | Év van Hettmer

VÝSTAVA Nailshop | Év van HettmerAutor: Év van  Hettmer Kurátor: Matej Fabian  Otvorenie výstavy: 11. 09. 2021 Trvanie výstavy: 11. 09. - 17. 10. 2021 Súčasná maľba sa pohybuje na nekonečnom počte platforiem. Jednou z nich je „staromajstrovský“ – hierarchický model,...

blu : gallery

Súčasné umenie má nový galerijný koncept v Modre :
blu : gallery, priestor pre kvalitné, predovšetkým slovenské umenie.

Ideový prístup charakterizuje a obrazne definuje :
modrá / blue : sviežosť, priezračnosť, fluidita.

Kurátorská selekcia profesionálnych umelcov je :
kontemporálna, odvážna, trendy, autentická a kvalitná.

Zameranie galérie je predovšetkým na :
maľby, práce na papiery, grafiky, 3D objektu aj úžitkového dizajnu

Galerijný program charakterizuje dvojbodka v názve :
objasňuje, rozvádza, vysvetľuje, predstavuje dnešné umenie.

Za konceptom blu: gallery stojí Katarína Janáková :
art dealerka a zberateľka súčasného slovenského umenia.