VÝSTAVA

Shop early, relax later

:

Zuzana Svatik

Nailshop / Év van Hettmer

Shop early, relax later

Zuzana Svatik : Shop early, relax later

Kurátor: Michal Stolárik
Trvanie výstavy: 28.5 – 26.6.2022

Tvorba Zuzany Svatik sa za obdobie posledných rokov ustálila v podobe, v ktorej funkčne a priam emblematicky osciluje okolo pomyselnej hranice. Jej diela vyvolávajú protichodné emócie, otvárajú nepríjemné otázky, podlamujú kolená zadefinovaným estetickým normám a korigujú inštitucionálne kategorizovanie, pričom rozdiel medzi vizuálnym umením a dizajnom sa stáva nepodstatným. Svatik unikátnym autorským programom komunikuje témy, ktoré nie sú ľahko stráviteľné pre každého človeka. Či už sú to otázky rodových stereotypov, sexuality, telesnosti, politiky alebo viery, jej keramické a porcelánové objekty klamú telom. Tradičné formy (vázy, misy, taniere) vábia peknou farebnosťou a cielene koketujú s gýčom, humorom, iróniou a populárnou kultúrou.

 

Výstavný projekt Shop early, relax later predstavuje ucelenú autorskú sériu objektov, ktoré Svatik vytvorila na podnet výstavy. Vizuálne príťažlivý čajový set a vázy rozličných rozmerov pokračujú v autorkinom umeleckom programe, v ktorom ďalej experimentuje s dizajnom tradičných foriem. Čistotu tvarov a harmóniu kriviek narúša preexponovanými detailmi, ktoré posúvajú dizajn do nových sfér. Či už sú to extravagantne vymodelované vrchnáky váz, alebo organicky, priam gýčovo pôsobiace uši, autorka podrobuje formu prísnej selekcii a prikláňa sa skôr k minimalistickým riešeniam. Keramickú vázu ako symbol domova či pomyselnej rodinnej pohody parazitickým spôsobom navracia do domácnosti, kam okrem naplnenia základných funkcií a oku lahodiacich estetických parametrov vnáša obsah a témy, ktoré sú ešte dôležitejšie ako samotná forma. Z funkčného objektu sa stáva komunikačný prostriedok.

Zuzana Svatik (1993, Bratislava) aktuálne žije a pracuje v Bratislave. Študovala v Ateliéri keramiky na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, kde aktuálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Absolvovala študijné pobyty vo Vroclave a Jeruzaleme. Po dokončení magisterského štúdia pôsobila tri roky v Berlíne vrátane pracovnej stáže v ateliéri Moniky Grabuschnigg. Jej diela boli vystavené na výstavách a medzinárodných prehliadkach v Prahe, Paríži, Berlíne či Bruseli.