Aktuálna výstava

Jana Farmanová

:

Obyčajný život

Nailshop / Év van Hettmer

Jana Farmanová : Obyčajný život

Kurátorka: Alexandra Tamášová

Otvorenie výstavy: 23.4. 2022
Trvanie výstavy: 23.4 – 22.5.2022

“Jana Farmanová je bytostná maliarka. V priebehu zhruba 25 rokov pôsobenia na scéne sa vypracovala vnútorne aj smerom von; je jednou z našich najúspešnejších umelkýň. Maľovanie nie je len prácou, ktorej sa venuje; je spôsobom, ako uchopuje a spracúva udalosti z vlastného života a sveta; prostriedkom, ktorým tvorí príbehy a vkladá zmysel do komplexného a niekedy ťažko pochopiteľného fenoménu, akým je ľudský život.
Na aktuálnej výstave prezentuje Farmanová tvorbu z posledného obdobia. Gro z vystavenej kolekcie tvoria obrazy malých formátov s motívmi každodennosti. Výjavy, ktoré znázorňuje, nepodáva kriticky, ale skôr poetizuje, až monumentalizuje všedné činnosti ako jedenie koláča, opaľovanie, ťukanie do mobilu, obzeranie sa v zrkadle… vytvára z týchto banálnych situácií akúsi ikonografiu „obyčajného života“ (nielen) mladých dievčat. Snaha o empatiu, vcítenie sa do objektov svojich malieb, pochopenie a znázornenie vnútorného prežívania iných ľudských bytostí je typickou črtou Farmanovej maľovania. Súčasne nielen autorka, ale my všetci pod vplyvom vonkajších udalostí čoraz viac až bolestne preciťujeme vzácnosť a krehkosť obyčajných momentov, kedy sa zdanlivo „nič nedeje“. Prejavuje sa tu maliarkina afinita k budhistickej filozofii, ktorá kladie dôraz na bytie v prítomnosti, žitie „tu a teraz“.

Aktuálne a minulé výstavy

Všetky výstavy v našej galérii na jednom mieste

Playing Artemis | Andrea Bartošová

Playing Artemis | Andrea Bartošová

VÝSTAVA Playing Artemis | Andrea Bartošová  Autor: Andrea Bartošová Kurátor: Silvia L. Čúzyová Otvorenie výstavy: 23. 10. 2021 Trvanie výstavy: 23. 10. - 28. 11. 2021 Dve hlavné postavy tejto komornej výstavnej zápletky sú hravá Artemis - krásna a urážlivá bohyňa a...

Nailshop | Év van Hettmer

Nailshop | Év van Hettmer

VÝSTAVA Nailshop | Év van HettmerAutor: Év van  Hettmer Kurátor: Matej Fabian  Otvorenie výstavy: 11. 09. 2021 Trvanie výstavy: 11. 09. - 17. 10. 2021 Súčasná maľba sa pohybuje na nekonečnom počte platforiem. Jednou z nich je „staromajstrovský“ – hierarchický model,...

Pop up výstava | blu x lavish | Jana Farmanová

Pop up výstava | blu x lavish | Jana Farmanová

VÝSTAVA Pop up výstava | blu x lavish | Jana FarmanováAutor: Jana Farmanová Otvorenie výstavy: 23. 09. 2021 Trvanie výstavy: 23. 09. - 23. 10. 2021 Máme radi zauijímavé umelecké spolupráce, v rámci ktorých ide o krásno. Sme radi, že sme vo vkusných priestoroch štúdia...

blu : gallery

Súčasné umenie má nový galerijný koncept v Modre :
blu : gallery, priestor pre kvalitné, predovšetkým slovenské umenie.

Ideový prístup charakterizuje a obrazne definuje :
modrá / blue : sviežosť, priezračnosť, fluidita.

Kurátorská selekcia profesionálnych umelcov je :
kontemporálna, odvážna, trendy, autentická a kvalitná.

Zameranie galérie je predovšetkým na :
maľby, práce na papiery, grafiky, 3D objektu aj úžitkového dizajnu

Galerijný program charakterizuje dvojbodka v názve :
objasňuje, rozvádza, vysvetľuje, predstavuje dnešné umenie.

Za konceptom blu: gallery stojí Katarína Janáková :
art dealerka a zberateľka súčasného slovenského umenia.