VÝSTAVA

Still Not Dreaming of Labor

:

Michal Šumichrast

Nailshop / Év van Hettmer

Still Not Dreaming of Labor

Michal Šumichrast : Still Not Dreaming of Labor

Kurátorka: Beata Jablonská

Otvorenie výstavy: 1.10.2022 o 17:00
Trvanie výstavy: 2.10 – 20.11.2022

 

Šumichrast vo svojom výstavnom projekte čiastočne nadväzuje na predošlý cyklus zakuklených mačiek Gatos, tentoraz však dôraznejšie kritizuje fenomén súčasnej korporátnej kultúry a poťažmo problémov neskorého kapitalizmu. Prítomnosť mačiek vystriedali ľudské postavy, avšak posolstvá jednotlivých diel majú jasné spoločné východiská. Zlé pracovné podmienky, slabé ohodnotenie, pocity márnosti, beznádeje, prázdnoty, hnevu, či zbytočnosti sú predmetmi tejto série prác. Prvýkrát predstaví práce na plátne, no objavia sa aj jeho štandardné akvarely a airbrushové kresby na papieri.

 

MICHAL ŠUMICHRAST (*1991) 
vyštudoval bratislavskú VŠVU v odbore voľná grafika u prof. Róberta Jančoviča. Žije a tvorí v Bratislave. Počas štúdia absolvoval niekoľkomesačný pobyt v Tokyu na University of Arts Tokyo (Geidai). Vo svojej tvorbe sa zameriava na témy, ktoré úzko súvisia so stavom súčasnej spoločnosti. Rád kritizuje a zosmiešňuje rôzne spoločenské javy so silným antifašistickým podtónom. Rovnako v jeho tvorbe badať kritiku kapitalizmu, ktorá je však jasne intersekcionálna a dotýka sa tak, okrem iného, aj feministických tém a problémov pracujúcich. Používa sebe vlastný humor a vtip, v dielach často využíva popkultúrne, historické, či subkultúrne odkazy. V obrazoch veľmi rád pracuje s textom v podobe rôznych sloganov a výrokov. Okrem voľnej tvorby sa venuje aj komiksu, ilustrácii a plagátom. Napriek tomu, že študoval grafiku, venuje sa primárne akvarelovej maľbe a kresbe.