VÝSTAVA

Playing Artemis | Andrea Bartošová  

Nailshop / Év van Hettmer

Playing Artemis

Autor: Andrea Bartošová

Kurátor: Silvia L. Čúzyová

Otvorenie výstavy: 23. 10. 2021

Trvanie výstavy: 23. 10. – 28. 11. 2021

Dve hlavné postavy tejto komornej výstavnej zápletky sú hravá Artemis – krásna a urážlivá bohyňa a Andrea Bartošová – výborná a sympatická maliarka. Andy a jej tvorba je pre mňa osobná aj generačná záležitosť – patrí k úplne prvým, ktoré som sa odvážila interpretovať, a vďaka ktorým som nahliadla do vtedy neznámeho, ale vzrušujúceho sveta súčasnej maľby. Pamätám si neuveriteľnú radosť, keď sme sa dozvedeli, že vyhrala Maľbu roka 2008 (a museli to pred ňou ešte celý deň tajiť). Čas jednoznačne preukázal, že to nebola náhoda, začiatočnícke šťastie ani ojedinelý záblesk potenciálu, pretože maliarka dozrela a jej tvorba je dnes stabilnou súčasťou slovenskej umeleckej scény. Andrea Bartošová štartovala s prvými absolventmi maliarskeho ateliéru prof. Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorí mali príležitosť zúročiť to najlepšie z nášho postmoderného maliarstva. V rámci svojho nástupu po roku 2000 boli súčasťou alebo príčinou veľkého boomu a oživenia záujmu o aktuálnu podobu „čistej“ maľby (bez presahov do iných médií), ktorá úspešne a progresívne metabolizovala digitálny obraz ako maliarsku predlohu a veľkú výzvu svojej doby. „Csudaiovci“ dnes štyridsiatnici a zväčša etablovaní maliari, spolu i jednotlivo, redefinovali a neprehliadnuteľne nasmerovali ďalšie podoby média maľby na Slovensku.

Súčasná podoba tvorby Andy Bartošovej je v niečom úplne iná, ale v niečom stále podobná svojim začiatkom – energická, nápaditá, životaschopná a výsostne maliarska. Autorka suverénne a cieľavedome vytrvala vo svojom úsilí a po mnohých rokoch sa vrátila k figurácii. Covid izolácia, nemožnosť maľovať scény a postavy zo života, a tento intenzívne seba/reflexívny čas, to sú dôvody, ktoré pravdepodobne obrátili jej umeleckú pozornosť naplno ku klasike, ku kultúrnej pamäťovej konštante a nadčasovosti v podobe antických zdrojov. Artemis a ďalšie známe postavy pozvané do nášho času z antického mytologického panteónu (Hermés, Hypnos, Hekaté), formálne vychádzajú zo známych a zaužívaných sochárskych spodobnení. Bohovia a bohyne sú tu však autorsky modifikované a „okomentované“, no a samozrejme už aj pohodlne zabývané v súčasnosti. Dostali novú dynamiku a kolorit, ale najmä nové významy a atribúty, ktoré sú pre dekódovanie obsahu podstatnými detailmi, odkazujúcimi na prítomnosť alebo budúcnosť. Vybrané postavy monumentálne napĺňajú až pohlcujú formát maľby. Ich podoba je výsledkom uvoľneného, radostného a suverénneho maliarskeho prednesu.

Výstavu obrazov na plátnach opäť dopĺňajú aj obrazy na vázach. Modra a keramika patria predsa nerozdeliteľne k sebe! Keramika nás ako ľudstvo sprevádza od prvopočiatkov, pretrvala a je aktuálna neustále. Nakoniec, najviac informácií o podobách antickej maľby máme práve zo starovekej maľby na trvanlivých vázach, pretože z monumentálnej maľby sa nezachovalo takmer nič. Andrea Bartošová experimentuje s pigmentovou maľbou na zakrivenom povrchu keramiky už od roku 2019. Pokračuje vo svojich motívoch, tu ale v úplne inej technológii. Jednotlivé kúsky vo výsledku originálne spája do „korpusov“ – keramických stĺpových objektov.

Autor: Andrea Bartošová (*1977, Levice)
Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení Bratislave v ateliéri prof. Ivana Csudaia, akad. mal. (1998 – 2005). Do čias štúdií patria aj začiatky jej maliarskeho záujmu, ktorý bol upriamený na figuratívnu tradíciu (portrét, figurálne kompozície) a jej inováciu (rôzne populárne a filmové postavy ako Myšiak Mickey alebo Blairwitch), cez ktorú si osvojila médium akrylovej maľby. Neskôr pribudli osobnejšie témy (ako napr. Twins), kde už s väčšou odvahou pracovala na veľkých obrazových formátoch. V rámci školských čias, ktoré boli dôležitým odrazovým mostíkom do budúcnosti, mala šťastie na generačne aj myslením podobne naladených ľudí a spolužiakov (E. Šille, R. Sedlačík, D. Baffi, M. Czinege, J. Mrvová). Andrea Bartošová je bytostná maliarka s povestným juhoslovenským temperamentom. Figurálne kompozície strieda so záujem o krajinu (najmä urbanizovanú), alebo abstraktnejšie maľby špachtľou urobené „na jeden dych“. „Akonáhle bol nejaký príbeh ‚prerozprávaný‘, striedam tematické okruhy.“ V roku 2008 vyhrala súťaž VÚB Maľba, v roku 2007 získala 2. miesto. Spolu bola šesť krát vo finále tejto prestížnej súťaže maľby. V rokoch 2003 – 2009 bola súčasťou kolektívu Tranzit SK. Absolvovala viacero maliarskych rezidencií doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Slovinsko), nespočet samostatných i skupinových výstav a jej tvorba je zastúpená v súkromných umeleckých zbierkach v Čechách a na Slovensku.