VÝSTAVA

Obyčajný život

:

Jana Farmanová

Nailshop / Év van Hettmer

Obyčajný život

Autor: Jana Farmanová

Kurátorka: Alexandra Tamášová

Otvorenie výstavy: 23.4.2022

Trvanie výstavy: 23.4 – 22.5.2022

„Jana Farmanová je bytostná maliarka. V priebehu zhruba 25 rokov pôsobenia na scéne sa vypracovala vnútorne aj smerom von; je jednou z našich najúspešnejších umelkýň. Maľovanie nie je len prácou, ktorej sa venuje; je spôsobom, ako uchopuje a spracúva udalosti z vlastného života a sveta; prostriedkom, ktorým tvorí príbehy a vkladá zmysel do komplexného a niekedy ťažko pochopiteľného fenoménu, akým je ľudský život.
Na aktuálnej výstave prezentuje Farmanová tvorbu z posledného obdobia. Gro z vystavenej kolekcie tvoria obrazy malých formátov s motívmi každodennosti. Výjavy, ktoré znázorňuje, nepodáva kriticky, ale skôr poetizuje, až monumentalizuje všedné činnosti ako jedenie koláča, opaľovanie, ťukanie do mobilu, obzeranie sa v zrkadle… vytvára z týchto banálnych situácií akúsi ikonografiu „obyčajného života“ (nielen) mladých dievčat. Snaha o empatiu, vcítenie sa do objektov svojich malieb, pochopenie a znázornenie vnútorného prežívania iných ľudských bytostí je typickou črtou Farmanovej maľovania. Súčasne nielen autorka, ale my všetci pod vplyvom vonkajších udalostí čoraz viac až bolestne preciťujeme vzácnosť a krehkosť obyčajných momentov, kedy sa zdanlivo „nič nedeje“. Prejavuje sa tu maliarkina afinita k budhistickej filozofii, ktorá kladie dôraz na bytie v prítomnosti, žitie „tu a teraz“.   Alexandra Tamášová

 

Jana Farmanová (*1951)
je figuralistkou, pracuje s maliarskym gestom ako s kultivovanou, koncentrovanou maliarskou výstavbovou jednotkou. Jej diela sú v rešpektovaných inštitúciách: Galéria mesta Bratislavy (GMB), Nitrianska galéria, Wannieck Gallery Brno (Česko), Muzeum umění Olomouc (Česko), Sammlung Würth (Nemecko) a v súkromných zbierkach. V roku 2012 jej vyšla plnofarebná monografia s prispením textov českého historika umenia Petra Vaňousa, spisovateľky Evy Borušovičovej, poetky Mily Haugovej. V roku 2015 jej vyšla tematická publikácia k výstave v Galérii mesta Bratislavy s názvom Jana Farmanová: V znamení panny. Je jednou z najvýznamnejších maliarok súčasnej slovenskej a českej výtvarnej scény, rešpektovaná divákmi aj zberateľmi umenia.