VÝSTAVA

(Not) just a pretty face | 

Paulína Halasová & Martina Rötlingová

Nailshop / Év van Hettmer

(Not) just a pretty face

Autor: Paulína Halasová & Martina Rötlingová

Kurátor: Jana Babušiaková

Otvorenie výstavy: 4. 12. 2021

Trvanie výstavy: 4. 12. 2021 – 30.1. 2022

Výber najnovšej maliarskej tvorby Paulíny Halásovej a Martiny Rötlingovej kriticky prezentuje obrazy ženských svetov, reflektovaných a zároveň formovaných novými i zaužívanými vizuálnymi schémami. Rötlingová a Halásová v médiu maľby narúšajú samozrejmosť ženských rolí a vzorov atraktivity, ktoré nachádzame v médiách, sociálnych sieťach ale i dejinách menia a samotnej umeleckej praxi. Obe prirodzene nadväzujú polemiku s umeleckým odborom; jednak z pozície ženy – objektu, ktorú skúma Rötlingová v podobe referencií na kanonizované maľby žien z dejín umenia, ako aj ženy – tvorkyne a jej postavenia, ktorú sleduje Halásová.“ – Jana Babušiaková, kurátorka výstavy

Martina Rötlingová (*1987)

je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v ateliéru súčasnej maľby a od svojich štúdií kontinuálne pracuje v médiách grafiky, maľby a objektu. Vo svojej tvorbe kriticky zhodnocuje fenomény súčasného virtuálneho postmediálneho sveta, konfrontujúc ho so „statickými“ masmédiami tradičného typu predchádzajúcich desaťročí. Kombinuje realistické zobrazenie technikou hyperrealizmu a trompe l’oeil s jej dekonštrukciou v podobe pokrčenia či deformácie. Vo svojich posledných sériách Rötlingová pracuje s podobami a analýzami krásy v kontexte dominantných vzorcov mediálnych obrazov. Nadväzuje na započatú tému referencie na známe maľby žien z dejín umenia, ktoré kladie do súvislostí s novodobými obrazmi atraktivity.

V roku 2013 bola finalistkou súťaže VÚB Maľba roka. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí (Česká republika, Kolumbia, Francúzsko, Belgicko, Bulharsko, Taliansko a i.. Žije a tvorí v Bratislave.

Paulína Halasová (*1992)

Absolventka katedry maliarstva VŠVU je výrazným zjavom umeleckej generácie, vstupujúcej na scénu v druhej dekáde 21. storočia. Je autorkou, ktorá veľmi prirodzene vníma situácie, ktoré do sebaobrazu jednotlivca i vzťahov vnášajú sociálne siete, vyrastá v nich a intuitívne ich implementuje do svojej tvorby. Realistické maliarske techniky strieda s kresbou a jednoduchou ilustráciou, do ktorej vstupuje i textovou formou. Relativizuje zaužívané estetické kategórie ako gýč, dobrá či zlá maľba a ironickým spôsobom komentuje súčasné podoby krásy, moci, vlastnej prezentácie a túžby po pozornosti. V roku 2019 a 2020 sa stala finalistkou súťaže VÚB maľba roka. Svoju tvorbu predstavila na niekoľkých spoločných výstavách mladých autorov ako aj v rámci viacerých samostatných výstavných projektov.