VÝSTAVA

Nailshop | Év van Hettmer

Nailshop / Év van Hettmer

Nailshop

Autor: Év van  Hettmer

Kurátor: Matej Fabian 

Otvorenie výstavy: 11. 09. 2021

Trvanie výstavy: 11. 09. – 17. 10. 2021

Súčasná maľba sa pohybuje na nekonečnom počte platforiem. Jednou z nich je „staromajstrovský“ – hierarchický model, hojne využívaný v slovenskom vysokom školstve. Táto stratégia maľby ako dominantne mužskej „majstrovskej“ školy sa v súčasnom umení javí ako prekonaná. Svedčí o tom aj práca Evy Hettmer stojaca na úplne opačných základoch. Namiesto alegórie odkazujúcej na vybraný naratív komunikuje priamo, pôsobivú ilúziu a remeselný efekt strieda „bezprostredná prezencia autorky“, odkazy na minulosť supluje „vír“ prítomnosti. Táto pozícia nie je vyhranene v opozícií voči samotnému maliarskému médiu, skôr je postavená na iných princípoch. Evin prístup k maľbe sa dá opísať ako DIY, a to v spôsobe výstavby obrazu, v zvolenej téme, či odvahe s akou so samotnou maľbou narába. Motív odvahy vieme vystopovať napríklad v zvolenej farebnosti, ktorá je síce poučená fauvizmom, ale výsledný efekt nie je ľúbivou farebnou kompozíciou odkazujúcou na Matissa, ale bezprostrednou autorskou výpoveďou.

Neopomenuteľným prvkom vnímania Evinej tvorby je distancia. Túto môžeme vnímať jednak ako vzdialenosť (od roku 2012 Eva žije a pôsobí v Rakúsku a Nemecku), alebo ako odstup konštitujúci inú stratégiu a autorskú pozíciu, umožňujúcu neustálu obmenu, či repozíciu.

Dôležitým aspektom je moment prítomnosti vo forme „statementu“ na prvý pohľad pripomínajúci stratégie situacionistov. Na rozdiel od nich, Eva pracuje s vlastnou, ženskou, častokrát aj intímnou skúsenosťou, ktorú slovami Edith Jeřábkovej „ s úsmevom Medúzy nemilosrdne otáča späť na diváka a odkazy adresuje všetkým odmietajúcim a podriaďujúcim sa binárnym normám a zastaraným rodovým rolám.“

Aktuálna výstava „Nailshop“ odkazuje na priestor, skrášľovací salón, kde okrem štandardných služieb dochádza k terapii, sebaočisteniu či už neformálnym rozhovorom, alebo časom stráveným na danom mieste. S istou nadsázkou môžeme tvrdiť, že nahradzujú kaplnky, kostoly, alebo iné miesta spirituálnej očisty. Úprava nechtov je navyše znakom spoločenského, či osobného nastavenia, napríklad čínska medicína považuje ich kondíciu za znak, index zdravotného stavu vnútorných ženských orgánov. Iným aspektom je úloha ruky v rámci Eviných obrazov. Tu sa ruka a dĺžka nechtov nestáva prázdnym dekorom, ale je skôr drápom rýpajúcim do konformity každodennosti. Okrem týchto a iných súvislostí, akými sú napríklad status či spôsob odmeňovania pracovnej sily, alebo vzťahu nail komunity a fashion industry nám Eva ukazuje asi podstatu alebo hlavný aspekt jej tvorby a to je pretváranie niečoho, čo na prvý pohľad vnímame ako banálne, na závažné.

Text: Matej Fabian

Eva Hetmer (Év van Hettmer)
Narodená v Nitre, v súčasnosti žije a tvorí v Hamburgu. Eva je absolventkou bakalárskeho štúdia na VŠVU v Bratislave a absolventkou magisterkého štúdia na Akademie der bildenden Kunste vo Viedni.

Typický pre ňu je plošný a senzuálny „bad painting“, ktorý je dlhodobo jej autorským programom, ten ide ruka v ruke s tematizáciou ženskej sexuality či telesnosti. Aj keď vychádza z vlastnej intímnej skúsenosti, tieto témy podáva ľahko a bez pátosu, vďaka čomu zdanlivo nedokonalá či naivná detinská maľba pôsobí autenticky a uveriteľne.

Od roku 2009 individuálne vystavuje v rámci Slovenskej republiky, zúčastnila sa aj na kolektívnych výstavách na Slovensku, vo Francúzsku, v Českej republike, Maďarsku a Belgicku. Je finalistkou Toiles et toiles Prize 2009 vo francúzskom Touluse, je finalistkou nadácie VÚB Maľba 2011 a 2021 dvojnásobnou víťazkou 2. miesta VÚB Maľba roka 2019 a 2020, zároveň je aj tohtoročnou finalistkou Ceny Oskára Čepana.