Andrea Bartošová

ZUZANA SVATÍKOVÁ (*1993, Bratislava)

– narodená v roku 1993. Magisterské štúdium ukončila v Ateliéri

keramiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 2018, v súčasnosti je študentkou doktorandského stupňa štúdia na VŠVU v Bratislave. Autorka pracuje prevažne v médiu keramiky, maľby a kresby, zaoberá sa najmä angažovanou a kritickou líniou v súčasnom úžitkovom umení. Absolvovala študijné pobyty vo Vroclavi a v Jeruzaleme a stáž v ateliéri Moniky Grabuschnigg v Berlíne. V roku 2016 získala so svojou bakalárskou prácou ocenenie Kolekcia roka BADW, ktorú následne predstavila na pražskom Designbloku v prestížnej kategórii Diploma selection, v roku 2017 získala kolekcia nomináciu na Talente v Mníchove, v roku 2018 bola vystavená na výstave Z kruhu von SNG v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. V roku 2017 otvorila s kolegami výstavu KKK v Nitrianskej galérii. V roku 2018 so svojou prácou v rámci projektu Miksmitte získala hlavnú cenu BADW a spolu s kolegom Štefanom Sekáčom sa stali tvárami BADW 2019. Projekt bol predstavený aj na Designbloku 2018 v Prahe, za ktorý boli nominovaní o cenu Czech Grand Design. Jej diplomová práca bola súčasťou Diploma selection na Designbloku 2018 V Prahe. V roku 2019 predstavila svoju novú kolekciu vrámci kurátorovaného výberu Křehký Mikulov, na BADW v Bratislave, Designbloku v Prahe, za ktorú získala nomináciu, Berlíne a Litve. V roku 2020 predstavila svoju prácu na výstave 1000 Vases v Paríži, ako súčasť kurátorského Arthouse Designblok Praha, v Berlíne a na BADW 2020. V roku 2021 predstavila svoju tvorbu v galérii La peau de I´ours v Bruseli, Bratislave, Kleine Humboldt Galerie a Vessels v Berlíne, Miláne a Budapešti. Je laureátkou ceny Nový zjav Národnej ceny za dizajn 2021, jej tvorba smeruje aktuálne ku keramickému objektu.

 

Zuzana Svatík

Výber z diel

Bez názvu | priemer 18 cm, maľba na keramike, 2021

Bez názvu | priemer 18 cm, maľba na keramike, 2021

Bez názvu II. | priemer 18 cm, maľba na keramike, 2021

Bez názvu II. | priemer 18 cm, maľba na keramike, 2021